• Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Grenman"
29,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Jaspi"
29,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Keltakaneli"
29,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Pekka"
29,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Pekka" FinE stunted growth
39,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Punakaneli"
29,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Punakaneli" FinE stunted growth
39,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Red-Antonovka"
29,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Sariola"
29,95 €
 • Decorative Malus Dolgo-thumbnail
Decorative Malus Dolgo
29,95 €
 • Decorative Malus Erstaa-thumbnail
Decorative Malus Erstaa
29,95 €
 • Decorative Malus Hyvingiensis-thumbnail
Decorative Malus Hyvingiensis
64,95 €
 • Decorative Malus John Downie-thumbnail
Decorative Malus John Downie
29,95 €
 • Decorative Malus Kadetti-thumbnail
Decorative Malus Kadetti
29,95 €
 • Decorative Malus Kirjailija-thumbnail
Decorative Malus Kirjailija
29,95 €
 • Decorative Malus Makamik-thumbnail
Decorative Malus Makamik
29,95 €
 • Decorative Malus Purpuea
Decorative Malus Purpuea "Hopa"
29,95 €
 • Decorative Malus Royal Beauty-thumbnail
Decorative Malus Royal Beauty
29,95 €
 • Decorative Malus Royalty-thumbnail
Decorative Malus Royalty
29,95 €
 • Decorative Malus Wabiskaw-thumbnail
Decorative Malus Wabiskaw
29,95 €
 • Family Apple tree Maikki, Pekka, Huvitus, Sandra-thumbnail
Family Apple tree Maikki, Pekka, Huvitus, Sandra
69,95 €
 • Family Apple tree Pekka, Malus Domestica, Huvitus, Sariola-thumbnail
Family Apple tree Pekka, Malus Domestica, Huvitus, Sariola
59,95 €
 • Family Apple tree Pirja, Pekka, Huvitus, Sandra-thumbnail
Family Apple tree Pirja, Pekka, Huvitus, Sandra
69,95 €
 • Family Apple tree Vuokko, Pekka, Huvitus, Sandra-thumbnail
Family Apple tree Vuokko, Pekka, Huvitus, Sandra
69,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Borgovskoje"
29,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Krasnoje Ranneje"
29,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Lavia"
29,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Petteri" FinE stunted growth
39,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Pirja" FinE stunted growth
39,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Sokerimiron"
29,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Valkea Kuulas"
29,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Valkea kuulas" FinE stunted growth
39,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Vuokko"
29,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Vuokko" FinE stunted growth
39,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "White Nalif"
29,95 €
 • Winter Malus Domestica
Winter Malus Domestica "Antonovka"
29,95 €
 • Winter Malus Domestica
Winter Malus Domestica "Antonovka" FinE stunted growth
39,95 €