• Bean 'Admires'-thumbnail
Bean 'Admires'
2,55 €
 • Bean 'Blue Lake'-thumbnail
Bean 'Blue Lake'
2,95 €
 • Bean 'Carminat'-thumbnail
Bean 'Carminat'
3,95 €
 • Bean 'Ferrari'-thumbnail
Bean 'Ferrari'
2,95 €
 • Bean 'Monte Cristo'-thumbnail
Bean 'Monte Cristo'
2,95 €
 • Bean 'Neckargold'-thumbnail
Bean 'Neckargold'
2,95 €
 • Bean 'Saxa'-thumbnail
Bean 'Saxa'
1,55 €
 • Bean 'Saxa'-thumbnail
Bean 'Saxa'
2,95 €
 • Bean 'Serpedor'-thumbnail
Bean 'Serpedor'
2,55 €
 • Pea 'Alderman'-thumbnail
Pea 'Alderman'
2,55 €
 • Pea 'Grijze Roodbloeiende-thumbnail
Pea 'Grijze Roodbloeiende
2,55 €
 • Pea 'Jessy'-thumbnail
Pea 'Jessy'
2,95 €
 • Pea 'Kelvedon wonder'-thumbnail
Pea 'Kelvedon wonder'
1,55 €
 • Pea 'Kelvedon wonder'-thumbnail
Pea 'Kelvedon wonder'
2,95 €
 • Pea 'Markana'-thumbnail
Pea 'Markana'
2,95 €
 • Pea 'Meteor'-thumbnail
Pea 'Meteor'
2,55 €
 • Pea 'Oregon Sugar Pod'-thumbnail
Pea 'Oregon Sugar Pod'
2,95 €
 • Pea 'Sugar Lord'-thumbnail
Pea 'Sugar Lord'
3,95 €
 • Phaseolus coccineus 'Celebration'-thumbnail
Phaseolus coccineus 'Celebration'
3,95 €
 • Phaseolus coccineus 'Preisgewinner'-thumbnail
Phaseolus coccineus 'Preisgewinner'
2,95 €
 • Phaseolus vulgaris 'Flambo'-thumbnail
Phaseolus vulgaris 'Flambo'
2,95 €
 • Vicia faba 'Red Epicure'-thumbnail
Vicia faba 'Red Epicure'
3,95 €
 • Vicia faba 'Threefold White'-thumbnail
Vicia faba 'Threefold White'
2,95 €
 • Wax bean 'Maxidor'-thumbnail
Wax bean 'Maxidor'
0,95 €
 • Wax bean 'Maxidor'-thumbnail
Wax bean 'Maxidor'
2,95 €