Fruit-trees

NOTE! Our plants have the warranty of growth!

 • Aronia mitschurinii
Aronia mitschurinii "Viking"
49,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Grenman"
29,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Jaspi"
44,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Keltakaneli"
44,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Pekka"
44,95 €
 • Autumn Malus Domestica
Autumn Malus Domestica "Punakaneli" FinE stunted growth
39,95 €
 • Decorative Malus Dolgo-thumbnail
Decorative Malus Dolgo
29,95 €
 • Decorative Malus Hyvingiensis-thumbnail
Decorative Malus Hyvingiensis
64,95 €
 • Decorative Malus John Downie-thumbnail
Decorative Malus John Downie
29,95 €
 • Decorative Malus Kadetti-thumbnail
Decorative Malus Kadetti
29,95 €
 • Decorative Malus Kirjailija-thumbnail
Decorative Malus Kirjailija
29,95 €
 • Decorative Malus Makamik-thumbnail
Decorative Malus Makamik
29,95 €
 • Decorative Malus Wabiskaw-thumbnail
Decorative Malus Wabiskaw
29,95 €
 • Family Apple tree Maikki, Pekka, Huvitus, Sandra-thumbnail
Family Apple tree Maikki, Pekka, Huvitus, Sandra
69,95 €
 • Family Apple tree Pekka, Malus Domestica, Huvitus, Sariola-thumbnail
Family Apple tree Pekka, Malus Domestica, Huvitus, Sariola
59,95 €
 • Family Apple tree Vuokko, Pekka, Huvitus, Sandra-thumbnail
Family Apple tree Vuokko, Pekka, Huvitus, Sandra
69,95 €
 • Prunus cerasus
Prunus cerasus "Arthur sweet cherry"
32,95 €
 • Prunus cerasus
Prunus cerasus "Arttula"
29,95 €
 • Prunus cerasus
Prunus cerasus "Huvimaja"
29,95 €
 • Prunus cerasus
Prunus cerasus "Huvimajan kuulasmarja" FinE Stunted growth
49,95 €
 • Prunus cerasus
Prunus cerasus "Latvian matala"
29,95 €
 • Prunus cerasus
Prunus cerasus "Sikkolan kuulasmarja" FinE Stunted growth
39,95 €
 • Prunus cerasus
Prunus cerasus "Varjomorelli"
29,95 €
 • Prunus domestica
Prunus domestica "Kuntala" FinE stunted growth
39,95 €
 • Prunus domestica
Prunus domestica "Kuokkala's red plum"
29,95 €
 • Prunus domestica
Prunus domestica "Laatokan helmi"
29,95 €
 • Prunus domestica
Prunus domestica "Parikkala's dark plum"
47,95 €
 • Prunus domestica
Prunus domestica "Podarok St. Petersburg"
29,95 €
 • Prunus domestica
Prunus domestica "Sinikka"
47,95 €
 • Prunus domestica
Prunus domestica "Victoria"
29,95 €
 • Prunus Pensylvanica-thumbnail
Prunus Pensylvanica
39,95 €
 • Prunus persica Melred-thumbnail
Prunus persica Melred
69,95 €
 • Pyrus communis
Pyrus communis "Aune"
39,95 €
 • Pyrus communis
Pyrus communis "Lada"
39,95 €
 • Pyrus communis
Pyrus communis "Lutsu Voipirn"
29,95 €
 • Pyrus communis Jukka-thumbnail
Pyrus communis Jukka
29,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Pirja" FinE stunted growth
39,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Sokerimiron"
29,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Valkea Kuulas"
29,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Valkea kuulas" FinE stunted growth
39,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Vuokko"
29,95 €
 • Summer Malus Domestica
Summer Malus Domestica "Vuokko" FinE stunted growth
39,95 €
 • Winter Malus Domestica
Winter Malus Domestica "Antonovka"
44,95 €
 • Winter Malus Domestica
Winter Malus Domestica "Antonovka" FinE stunted growth
39,95 €