• Ensi AB pot 13 cm-thumbnail
Ensi AB pot 13 cm
7,95 €
 • Mast Have a low pot 8.5 cm-thumbnail
Mast Have a low pot 8.5 cm
4,95 €
 • Mast Have pot 11 cm. flat-thumbnail
Mast Have pot 11 cm. flat
11,95 €
 • Mast Have pot 12 cm-thumbnail
Mast Have pot 12 cm
7,95 €
 • Mast Have pot 13 cm-thumbnail
Mast Have pot 13 cm
6,95 €
 • Mast Have pot 14 cm-thumbnail
Mast Have pot 14 cm
11,95 €
 • Mica handmad pot 14 cm-thumbnail
Mica handmad pot 14 cm
19,95 €
 • Mica handmade pot 12 cm-thumbnail
Mica handmade pot 12 cm
14,95 €
 • Mica pot 11 cm-thumbnail
Mica pot 11 cm
7,95 €
 • Mica pot 11.5 cm-thumbnail
Mica pot 11.5 cm
8,95 €
 • Mica pot 12 cm-thumbnail
Mica pot 12 cm
9,95 €
 • Mica pot 9 cm-thumbnail
Mica pot 9 cm
5,95 €
 • Orange pot / vase 17 cm-thumbnail
Orange pot / vase 17 cm
4,90 €
 • Orange pot / vase 22 cm-thumbnail
Orange pot / vase 22 cm
5,90 €
 • Orange pot 18.5 cm-thumbnail
Orange pot 18.5 cm
5,90 €
 • Orange-red pot 10 cm-thumbnail
Orange-red pot 10 cm
4,95 €
 • Orange-red pot 12 cm-thumbnail
Orange-red pot 12 cm
5,95 €
 • Orange-red pot 13 cm-thumbnail
Orange-red pot 13 cm
8,95 €
 • Orchide Mix pot 13 cm-thumbnail
Orchide Mix pot 13 cm
7,95 €
 • Patterned pot 10 cm-thumbnail
Patterned pot 10 cm
7,95 €
 • Patterned pot 12.5 cm-thumbnail
Patterned pot 12.5 cm
11,95 €
 • Pink pot / vase 19.5 cm-thumbnail
Pink pot / vase 19.5 cm
5,95 €
 • Pink pot 12.5 cm-thumbnail
Pink pot 12.5 cm
6,50 €
 • Pink pot 13 cm-thumbnail
Pink pot 13 cm
7,95 €
 • Pink pot 16 cm-thumbnail
Pink pot 16 cm
6,95 €
 • Pot dark red 14 cm-thumbnail
Pot dark red 14 cm
6,95 €
 • Red transparent pot 16 cm-thumbnail
Red transparent pot 16 cm
6,90 €
 • Scheurich pot 11 cm-thumbnail
Scheurich pot 11 cm
6,95 €
 • Stockholm pot 13 cm-thumbnail
Stockholm pot 13 cm
7,95 €
 • Uberstopf pot 13 cm-thumbnail
Uberstopf pot 13 cm
7,95 €