Tietosuoja Joensuun Kukkatalolla

heading-icon

Kuinka käsittelemme henkilötietojasi?

 

Tietosi ovat meillä tallessa ja käsittelemme niitä lainsäädännön edellyttämällä tavalla, ja EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 lähtien.

Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille tärkeää. Käytämme tietojasi vain etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin tai niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin, kuten uutiskirjeisiimme. Kun käsittelemme henkilötietojasi, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

 

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?

 

Keräämme henkilötietojasi tyypillisesti silloin, kun tulet asiakkaaksemme, käytät tuotteitamme ja palveluitamme, osallistut markkinointikampanjoihimme tai tutkimuksiimme tai muutoin asioit kanssamme. Keräämme sinusta vain kyseessä olevan käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

 

Kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa:

 

  • Asiakkaan tunnistamiseen tarvittavat henkilötiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
  •  yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • suoraan lainsäädännön edellyttämät tiedot, kuten asiakkaan tuntemista varten vaadittavat tiedot
  • tuotteita ja palveluja koskevat tiedot sekä tiedot verkkokauppamme käytöstä.

Kerättävät henkilötiedot määräytyvät kysymyksessä olevan tuotteen tai palvelun ja asiointikanavan mukaisesti.

 

Mistä saamme henkilötietojasi?

 

Saamme tietojasi ensisijaisesti vain rekisteröityneiltä käyttäjiltämme. Tiedot voivat olla palvelujen käytöstä havainnoituja ja johdettuja. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, kuten kaupparekisteristä sekä muista luotettavista rekistereistä.

Annat meille tietojasi esimerkiksi silloin, kun tilaat tuotteitamme, osallistut kyselyihimme tai kampanjoihimme tai vastaat kysymyksiin tarjoamiemme palveluiden yhteydessä. Saamme tietoa myös havainnoimalla sitä, miten tilaat tuotteitamme tai osallistut järjestämille kursseillemme.

 

Miksi keräämme ja mihin käytämme henkilötietojasi?

 

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme vastata pyyntöihisi ja kysymyksiisi, käsitellä tilauksiasi ja osallistumisia kursseillemme, ja panna niitä täytäntöön. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteidemme, palveluidemme, asiakaspalvelumme sekä myyntimme ja markkinointimme kehittämiseen.

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota ja kehittää yhä parempaa palvelua ja parempaa asiakaskokemusta. Tietojasi käytetään myös asiakasviestintään, mutta vain ja ainoastaan yrityksen ja asiakkaan välisessä.

Voimme lähettää sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevia tiedotteita ja ilmoituksia tai käyttää tietojasi erilaisissa markkinointitarkoituksissa luvallasi tai kun se on suoraan lain nojalla sallittua.

 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

 

Luovutamme tietojasi vain silloin, kun siihen on perusteltu tarve ja aina lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen luovuttamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa henkilötietojasi annetaan toisen rekisterinpitäjän omaan itsenäiseen käyttöön. Voimme luovuttaa tietojasi lain sallimissa puitteissa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista tai markkinointia varten.

Voimme luovuttaa tietojasi Joensuun Kukkatalon ulkopuolelle esimerkiksi suostumuksellasi tai silloin, kun tietojen luovuttaminen on osa tarjottavaa tuotetta tai palvelua.

 

Kuka käsittelee henkilötietojasi ja missä niitä käsitellään?

 

Tietojasi käsittelevät ainoastaan vain ne Joensuun Kukkatalo Oy:n työntekijät, joilla on työtehtäviensä johdosta tarve käsitellä henkilötietojasi tilauksien yhteydessä.

Käytämme alihankkijoita ja kumppaneita palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Tämän takia henkilötietojasi voidaan siirtää tällaisille tahoille meidän toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten. Nämä tahot voivat käsitellä tietojasi vain antamiemme ohjeiden mukaisesti. Heillä ei ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa, kuten suoramarkkinointiin.

Varmistamme sopimus- ja muilla järjestelyillä, että myös alihankkijamme ja kumppanimme käsittelevät tietojasi aina huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

 

Sinun oikeutesi asiakkaanamme?

 

Sinulla on oikeus saada avointa  tietoa henkilötietojesi käsittelystä, tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja mielipidekyselyihin. Voit muuttaa asetuksiasi verkkopalveluissa tai pyytää rekisterinpitäjää tekemään muutoksen.

 

Miten säilytämme henkilötietojasi ja pidämme ne ajan tasalla?

 

Säilytämme asiakkuuden kannalta tarpeellisia tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tietojen säilyttämisessä.